Wprowadzone przez isstesty

Final tests of the ISS Yachts in Croatia and its World Premiere

For a week, from August 3rd to 7th, our team ran multiple tests of ISS Yachts in Biograd. There, at the Euronautic, leading yacht charter company, we checked all the scenarios in real-life conditions, under the careful eye of industry specialists. The most important conclusion from our visit to Croatia is that our tool is […]

ISS Yachts – finalne testy w Chorwacji i światowa premiera

W pierwszym tygodniu sierpnia przeprowadziliśmy testy ISS Yachts w Biogradzie, gdzie dzięki otwartości firmy Euronautic, wiodącej firmy czarterowej, w rzeczywistych warunkach i pod okiem specjalistów z branży jachtowej, sprawdziliśmy funkcjonowanie systemu. Testy zakończyły się sukcesem, co potwierdza gotowość naszego rozwiązania do oficjalnej światowej premiery. Dzięki testom, które prowadziliśmy na kilku jachtach i zebraniu opinii użytkowników […]

InSecTT – intelligent systems for industrial applications

ISS RFID takes part in the pan-European project called Intelligent Secure Trustable Things (InSecTT) under the Horizon 2020 program. Together with 52 partners from 12 countries of the European Union and Turkey, we are working on creating intelligent systems for industrial applications. The goal is to develop solutions that ensure secure connectivity between the Internet […]

InSecTT – inteligentne systemy do aplikacji przemysłowych

ISS RFID bierze udział w ogólnoeuropejskim projekcie Intelligent Secure Trustable Things (InSecTT) w ramach programu Horyzont 2020. Wspólnie z 52 partnerami, z 12 krajów Unii Europejskiej i Turcji, pracujemy nad stworzeniem inteligentnych systemów do aplikacji przemysłowych. Celem jest opracowanie rozwiązań, zapewniających bezpieczną łączność między Internetem Rzeczy (IoT) i sztuczną inteligencją (AI). Razem z naszymi sprawdzonymi […]

ISS Yachts – wynalazek, który rewolucjonizuje inwentaryzację na jachtach

Wprowadzamy na rynek nowość – system ISS Yachts, który rozwiązuje problem uciążliwości i długiego czasu ręcznej inwentaryzacji wyposażenia czarterowanych jachtów. To inteligentne rozwiązanie, oparte o technologię RFID, automatyzuje i skraca proces zdawania łodzi nawet do kilku minut. Dzięki zaangażowaniu naszych partnerów i klientów, w tym trudnym sezonie dla branży żeglarskiej, przetestowaliśmy nasze rozwiązanie w marinach […]

ISS Yachts is being tested on STS Fryderyk Chopin

STS Fryderyk Chopin needs no introduction. We are conducting tests of the ISS Yachts intelligent inventory system on the second largest Polish sailing ship. On June 30th our team came on board and checked the possibility of implementing a solution that will control the presence and condition of goods in the hold. In each project, […]

Testujemy ISS Yachts na STS Fryderyk Chopin

Okrętu STS Fryderyk Chopin raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Na drugim największym polskim żaglowcu testujemy właśnie system inteligentnej inwentaryzacji ISS Yachts. 30 czerwca nasz zespół wszedł na jego pokład i sprawdził możliwość wdrożenia rozwiązania, które będzie weryfikowało obecność i stan towarów w ładowni. W każdym projekcie zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu instalacji do potrzeb […]