ISS RFID bierze udział w ogólnoeuropejskim projekcie Intelligent Secure Trustable Things (InSecTT) w ramach programu Horyzont 2020. Wspólnie z 52 partnerami, z 12 krajów Unii Europejskiej i Turcji, pracujemy nad stworzeniem inteligentnych systemów do aplikacji przemysłowych. Celem jest opracowanie rozwiązań, zapewniających bezpieczną łączność między Internetem Rzeczy (IoT) i sztuczną inteligencją (AI).

Razem z naszymi sprawdzonymi partnerami, Politechniką Gdańską i Vemco, odpowiadamy za system, który weryfikuje status wyposażenia jednostek pływających, od jachtów po większe jednostki.

Liczymy na to, że synergia pomiędzy rozwiązaniami firmy Vemco, związanymi z bezpieczeństwem budynków i osób, a Politechniką Gdańską, która pracuje nad systemami dla portów, doprowadzi nas wspólnie do opracowania kolejnych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które znajdą zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu – mówi Jakub Kownacki, dyrektor techniczny ISS RFID.

Projekt InSecTT opiera się na współpracy pomiędzy dużymi firmami przemysłowymi, innowacyjnymi podmiotami z sektora MSP, najnowocześniejszymi organizacjami badawczymi i uniwersytetami, w obszarach: inteligentne infrastruktury, budownictwo, produkcja, motoryzacja, aeronautyka, kolej, miejski transport publiczny, transport morski i zdrowie.

Dzięki dostępowi do najnowszych technologii, wymianie doświadczeń w międzynarodowym gronie i współpracy ze światem nauki, możemy opracowywać najnowocześniejsze rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów z branży magazynowej, logistycznej, transportowej i retail.