Zadanie

Celem klienta była weryfikacja poprawności produkcji elementów elektronicznych.

Rozwiązanie

Zastosowaliśmy wysokotemperaturowe tagi RFID (wytrzymujące nawet 200°C) do kontroli procesu wygrzewania elementów elektronicznych podczas produkcji. Umożliwiły one kontrolę elementów przed włożeniem do pieca wygrzewczego, a następnie po ich wyciągnięciu. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom RFID klient może sprawdzać żywotność elementów produkcyjnych oraz ma pewność zachowania ciągłości procesu produkcyjnego.

Korzyści

Klient zyskał potwierdzenie poprawności procesu produkcji, może także sprawnie kontrolować żywotność elementów produkcyjnych.