Zadanie

Klient borykał się z problemem lokalizacji i poprawnego wykorzystania elementów produkcyjnych w obrębie stanowiska do przechowywania.

Rozwiązanie

Wdrożyliśmy rozwiązanie z zastosowaniem systemów RFID, które umożliwia określenie lokalizacji elementu produkcyjnego przy pomocy numeru identyfikacyjnego z dokładnością co do regału, a także wizualizację jego położenia. Nasz system pozwala też zidentyfikować wprowadzenie nieodpowiedniego dla danego stanowiska elementu produkcyjnego.

Korzyści

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom automatycznej identyfikacji zostało zwiększone bezpieczeństwo produkcji i nastąpiła redukcja kosztów.