Zadanie

Stworzenie laboratorium logistycznego, w którym studenci logistyki mogą testować i poznawać innowacyjne systemy logistyczne oraz wyszkolić się do pracy w zawodzie w firmach transportowych i logistycznych.

Rozwiązanie

Dostarczenie systemów RFID dla firmy Luca Logistic Solutions, która odpowiadała za kompleksowe stworzenie laboratorium.

Korzyść

Podniesienie poziomu kształcenia poprzez umożliwienie studentom dostępu do najnowocześniejszych urządzeń oraz rzeczywistych procesów w przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych, a także poznanie możliwości technologii RFID.