Zadanie

Celem klienta była optymalizacja procesu wydawania towarów kierowcom i załadunku poprzez wdrożenie systemów automatycznej identyfikacji towarów, osób i pojazdów w magazynie wysyłkowym. Założeniem było też zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wdrożenie systemów zabezpieczeń na wjazdach, śluzach, parkingach i w strefach magazynowych przed nieautoryzowanym dostępem.

Rozwiązanie

We współpracy z firmą Vemco wdrożyliśmy systemy automatycznej identyfikacji osób, tj. pracowników, kierowców i gości, a także pojazdów, w tym samochodów osobowych, dostawczych i przyczep oraz weryfikację ruchu boksów załadunkowych. Dzięki systemom RFID umożliwiliśmy wgląd w czasie rzeczywistym do danych o osobach i pojazdach przebywających w strefie oraz pracownikach obecnych na terenie magazynu. Zapewniliśmy płynną współpracę systemów kontroli dostępu i RFID z istniejącymi systemami klienta, w tym także z automatyką wysokiego składowania.

Klient zdecydował się również przeprowadzić pilotażowe wdrożenie weryfikacji otrzymywania dostaw w dwóch sklepach w Polsce.

Korzyść

Zwiększenie sprawności operacyjnej w zarządzaniu procesem logistycznym poprzez udostępnienie w czasie rzeczywistym danych o przebiegu procesu załadunku oraz skojarzeniu kierowcy, pojazdu i towaru. Zagwarantowana została maksymalna automatyzacja i samoobsługa procesów logistycznych realizowanych w ramach magazynu. Rozwiązanie pozwoliło zredukować koszty, ponieważ nie ma potrzeby nadzorowania pracy kierowców, a także oszczędzić czas dzięki natychmiastowej informacji o pełnym załadunku.