Zadanie

Głównym celem klienta było zabezpieczenie towaru w centrach logistycznych i na placach przeładunkowych, mające na celu eliminację kradzieży.

Rozwiązanie

Początkowo klient testował plomby TrackLock 1.0 (30 sztuk), następnie zakupił 30 plomb TrackLock 2.0, które pełnią rolę elektronicznego inteligentnego zamka z wbudowanymi modułami GPS, GSM, RFID i BT zapewniając solidne zabezpieczenie towaru. Wdrożyliśmy platformę online umożliwiającą śledzenie trasy transportu w czasie rzeczywistym.

Korzyści

Dzięki zastosowaniu plomb TrackLock 2.0 klient zredukował liczbę kradzieży na placu kontenerowym, a w razie próby włamania jest w stanie szybko reagować. Dodatkowo posiada dokładną informację o lokalizacji każdego kontenera. Poza zwiększeniem bezpieczeństwa towarów klient zoptymalizował procesy logistyczne.