Wyzwanie:

Celem klienta było przekonanie się o prawidłowym funkcjonowaniu rozwiązania ISS Yachts na wybranej jednostce pływającej. Ponadto klient chciał upewnić się, czy tagi będą prawidłowo trzymać się na elementach wyposażenia jachtu i czy będą poprawnie odczytane.

Test:

Oznaczyliśmy 60 przedmiotów, znajdujących się na wybranej łodzi. Testy odbywały się przez pół roku, od kwietnia do września 2019, w zmiennych warunkach pogodowych.

Rezultat:

Klient przekonał się o skuteczności rozwiązania, zamierza wprowadzić system w całej czarterowanej flocie. Nasze urządzenia umożliwiły znaczące skrócenie czasu inwentaryzacji wyposażenia i sprawdziły się w najbardziej wymagających warunkach.