Programy

Program akceleracyjny Space3ac

Space3ac to program akceleracyjny łączący potrzeby przemysłu z technologicznymi startupami. Akcelerator technologii kosmicznych wspiera rozwój projektów dolnego segmentu sektora kosmicznego (tzw. downstream) wykorzystujących dane z obserwacji Ziemi, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej.

W ramach programu opracowaliśmy rozwiązanie do weryfikacji i kontroli ruchu towarów w nowo wybudowanym magazynie centralnym firmy x-kom. W projekcie zastosowaliśmy systemy dualne, czyli połączenie systemów antykradzieżowych z systemem RFID.

Projekt INNOship POIR 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs INNOship skierowany był do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw i konsorcjów naukowo-przemysłowych na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogły być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

W ramach programu realizujemy projekt badawczo-rozwojowy polegający na opracowaniu innowacyjnego systemu zabezpieczeń przy użyciu technologii RFID, który umożliwia sczytywanie danych ze znaczników RFID i zabezpieczeń mechanicznych w warunkach morskich. Celem naszego projektu jest podniesienie stopnia bezpieczeństwa jednostek, usprawnienie procesu inwentaryzacji sprzętu w środowisku wodnym i kontroli wyposażenia jednostek.

Nasze rozwiązanie jest dedykowane jednostkom pływającym i stoczniom. System obsługuje jednocześnie aktywne i pasywne rozwiązania. Zaprojektowane zabezpieczenia mechaniczne na tagi chronią je przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami i nieuprawnionym naruszeniem.

Interizon – Pomorski Klaster ICT

Jesteśmy uczestnikiem Pomorskiego Klastra ICT (Information and Communications Technology), który integruje partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi partnerami ICT.

Klaster stwarza korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra.

Cele strategiczne obejmują rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, tworzenie nowych możliwości biznesowych, wzrost konkurencyjności na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz dostęp do wykwalifikowanych zasobów ludzkich.